Invandringens konsekvenser

Invandringskritiker menar att det multietniska samhället på många sätt och vis är oerhört destruktivt för svenskar. Ett samhälle präglat av brutal brottslighet och ett markant råare klimat. Ett samhälle där svenskar ständigt minskar i andel och antal. Ett samhälle präglat av splittring och låg social tillit där invandringen innebär en oerhörd kostnad och belastning på samtliga skyddsnät.

Jag tänkte här ta upp några av de konsekvenser som ofta nämns. Både större konsekvenser men likväl några mindre som jag tycker ofta överdrivs av invandringskritiker.

 

Demografin

Rättssäkert

Ekonomisk kostnad

Välfärdskollaps

Sammanhållning

Bostadsbrist

Sjukdomar

Klass skillnader

Annonser