Frågor och svar

Jag tänker här gå igenom de flesta argument jag har hört från invandringsförespråkare och försöka svara på dessa utifrån hur jag har uppfattat att invandringskritiker tänker.

Min tanke är att detta kan bidra till en större ömsesidig förståelse och en sakligare debatt. Om inte kan man alltid få lite motivation att förbättra sina argument.

Jag har strukturerat upp avsnittet likt en Q & A. Där de vanligare argumenten kommer först och de ovanliga eller sämre argumenten kommer sist.

Större argument del 1

Större argument del 2

Större argument del 3

Mindre argument del 1

Mindre argument del 2

Annonser