Större argument del 3

Q: Jag är bara en uppsättning atomer och att dessa atomer sattes ihop i Sverige gör mig inte mer värd en högre levnadsstandard än någon som föddes i Rwanda.

A: Det är våra förfäder och vi som tillsammans har byggt det här samhället. Vi har tillsammans upprättat den här levnadsstandarden. Det våra förfäder har sparat och velat ge oss är vårt. Ska man t.ex. avskaffa arv och förbjuda gåvor? Det är inte heller en slump att du ”sattes ihop” i Sverige då du är en produkt av dina föräldrar som genom en medveten handling såg till att du blev till.

 

Q: Många invandrare bidrar med en spetskompetens som Sverige saknar och kan ta del av. Många läkare i Sverige är t.ex. invandrare.

A: I princip ingen har motsatt sig tillfällig invandring av spetskompetens ifall den spetskompetensen skulle saknas i Sverige. Att antalet svenska läkare är få är delvis en konsekvens av för få läkarplatser på universitet och högskolor. Åratal av lobbying från läkarkåren har hållit nere utbildningsplatserna. Allt för att höja prestigen och lönen i yrket.

Lösningen skulle kunna vara att Öppna flera platser vid högskolor och universitet. Alternativt rekrytera från närområden som t.ex. Tyskland eller Norge. Som det ser ut nu är söktrycket på läkarprogrammen enormt och många tvingas dra till andra länder som t.ex. Polen för att utbilda sig.

 

Q: En stor invandring är bra eftersom vi får fler idrottare att ta ifrån när vi ska försöka ta extra guldmedaljer i stora mästerskap. Utan invandring hade vi t.ex. inte haft Zlatan.

A: Hur många invandrare tror du blir lika framgångsrika som Zlatan? Det är ett klassiskt exempel att visa upp något enstaka positivt för att detta ska väga upp nackdelarna med massinvandring. Ska personer som råkar ut för allt negativt invandringen medför acceptera detta på grund av att vi har möjlighet till några ”extra guldmedaljer”?

 

Q: Hur kan man vilja förhindra att personer från olika delar av världen blir kära i varandra och sedan vill flytta ihop och leva ett liv tillsammans i Sverige? Så kallad kärleksinvandring.

A: Det här är en splittrad fråga för många invandringskritiker. Väldigt få invandringskritiker är emot migration mellan många kulturellt närliggande länder och menar att så länge samhället slipper finansiera uppehälle är detta okej.

Dock sker idag mycket ”kärleksinvandring” just genom skenäktenskap där pengar betalas mot att man lurar till sig en biljett till Sveriges välfärd eller att man helt enkelt försöker få med sig så många från hemlandet som möjligt i flykten till norden. Även en dold prostitution sker ibland där pengar betalas till en fattigare partners familj mot att denna flyttar med till Sverige och uppfyller sin del av kontraktet.

Radikalare invandringskritiker menar att det sällan är positivt med ”kärleksinvandring” från väldigt avlägsna länder och menar att Svenskar fortfarande kommer bli en minoritet i sitt egna land och slutligen försvinna som folkslag om detta sker i större skala.

 

Q: Sverige har alltid varit mångkulturellt och det är dess naturliga tillstånd. Ofta har arbetskraft från andra länder t.ex. Vallonerna hjälpt Sverige att bygga upp sitt välstånd.

A: Det är skillnad på invandring av norrmän, finnar och holländare som vi har haft tillfälligt under olika tidsepisoder och som har skett naturligt på grund av den gynnsamma geografin. Invandringen från mellanöstern och Afrika har däremot aldrig skett naturligt utan är en nutida företeelse som inte existerade innan 1960- talet. Storleken på dagens invandring har heller aldrig sett sin like i Sveriges historia.

 

Q: Utan invandringsindustrin hade många jobb gått förlorade, t.ex. tolkar, handledare, asylboenden och lärare till SFI. Dessa personer får sedan bidrag och lön som de köper mat för och handlar kläder för, vilket skapar arbetstillfällen och stimulerar ekonomin ännu mer.

A: Det här är ett utmärkt exempel på ”Broken window fallacy” där man menar att det är bra för ekonomin när man kastar sten på rutor. Det är helt enkelt pengar som tas från något annat område där de hade kunnat göra mer nytta. T.ex. läggas på sjukvården så att det kan finnas fler psykologer och läkare tillgängliga eller skrota ”pinnsystemet” så att patienterna kan få vårdas den tid som behövs. Dessa psykologer och läkare får sedan lön som de köper mat för och handlar kläder för, vilket skapar arbetstillfällen och stimulerar ekonomin ännu mer.

Till Mindre argument del 1

Annonser