Expo huvudsyfte

Vad är Expos huvudsyfte?

Tillsammans med brottsdömda AFA aktivisten Martin Fredriksson och Mikael Ekman från Expo driver Robert Aschberg företaget Piscatus som har över en miljon dokument från domstolar och myndigheter. Piscatus erbjuder ett antal researchverktyg som program för bildanalys, sökning i sociala medier och nätverksanalys med mera.

Expo har via oklara metoder införskaffat interna personregister från nationella organisationer t.ex. Sverigedemokraterna.

Man har även via oklara metoder införskaffat uppgifter om vem som donerat pengar till ”högerextrema” organisationer eller köpt ”högerextremt” material som nationell musik. Sistnämnda orsakade kommentarer som om posthemlighet och telefonhemlighet kan brytas av en privat spaningsorganisation/internetpolis. Denna har i så fall mycket större underrättelsemöjligheter än polisen.

Vad gör man då av all denna information?

Uppgifter kan samköras med varandra och andra register och exempelvis visa att någon SDare varit medlem hos Nordisk.nu, vilket har beskrivits som en ”vit makt-koppling”.

En användning av detta är att man med hjälp av en massiv uppmärksamhet i media försöker ge allmänheten intrycket att alla invandringskritiker är en homogen och extremt ”högerextrem” grupp med hjälp av ”Guilt by association”. Trots att invandringskritiker existerar i alla politiska läger och i samhällets alla skikt.

Man kan också med medias hjälp socialt stigmatisera och förfölja individer.

Till sitt förfogande för att fysiskt straffa oliktänkande har man även den löst sammanhållna organisationen AFA.

 

Jag tycker att det börjar bli läskigt när man åsiktsregistrerar privatpersoner som köper vissa böcker, när man kan få reda på vem som har donerat till vem via sms, när man helt enkelt samlar information om alla invandringskritiker i en stor databas som man sedan kan sälja eller använda för att straffa dessa. Hur var det nu igen med åsiktsfrihet?

Till AFA

Annonser