Papperslösa

Invandringskritiker menar att Sverige inte kan vara hela världens bidragskontor eller hela världens sjukhus och ge alla människor vård. Det blir också väldigt orättvist när svenskar förutom att betala in mer pengar till välfärdspotten, även ska betala mer i avgifter för samma vård.

Denna gång är det regeringen och miljöpartiet som har gjort upp att papperslösa ska få rätt till skattefinansierad vård. SR.

Vilka är då dessa gömda flyktingar eller papperslösa som de kallas i media? Detta är personer som inte följer svensk lag t.ex. inte respekterar ett avvisningsbeslut eller personer som reser till Sverige och försörjer sig genom svartjobb och kriminalitet. Helt enkelt personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd, s.k. illegala invandrare eller papperslösa. Dessa personer betalar ingen skatt i Sverige.

Helt gratis skattefinansierad vård och tandvård kommer nu att garanteras papperslösa som uppger att de är under 18 år.

För äldre papperslösa ska annars en symbolisk summa på högst 50 kr betalas för läkarvård och för annan sjukvårdande behandling.

Jag har här jämfört normala priser som gäller för svenskar med priser som gäller för papperslösa/asylsökande inom Stockholms läns landsting för vissa tjänster. Några stockholmare som läser detta kanske känner igen sig.

Svensk, [papperslös]                                                                                                                        Vård för personer från och med 18 år.

Besök hos läkare på vårdcentral/husläkarmottagning.                                                              200 kr [50 kr]

Besök vid jourmottagningar/närakut.                                                                                          200 kr [50 kr]

Besök hos läkare på specialistmottagning.                                                                                     350 kr [50 kr]

Besök för sjukvårdande behandling hos t.ex. sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog och fysioterapeut.                                   100 kr [25 kr]

När du skrivs in på sjukhus.                                                                                                              80 kr/dygn [0 kr/dygn]

Sjukresa.                                                                                                                                               140 kr [40 kr]

Läkemedel.                                                                                                                                           Upp till 1100 kr betalas fullpris. Vid 2200 kr gäller högkostnadsskydd. [50kr]

Tandvård för personer från och med 20 år.                                                                           Svensk, [papperslös]

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.                                                            730 kr [50 kr]

Fyllning (lagning) av en yta på framtand eller hörntand.                                                           650 kr [50 kr]

Rensning och rotfyllning, en rotkanal.                                                                                         3225 kr [50 kr]

Obs! Priserna kan ha uppdaterats.

Till Övriga förmåner

Referenser:

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Stod/Patientavgifter/

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Halso-och-sjukvard/Asylsjukvard/

http://www.folktandvardenstockholm.se/priser/

http://www.folktandvardenstockholm.se/priser/sok-priser/?q=*

http://www.regeringen.se/sb/d/1483/a/209340

http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/17/56/fd677223.pdf

Annonser