Sharialagar

Många radikalare muslimer förespråkar sharialag och många invandringskritiker motsätter sig densamma, men vad innebär egentligen sharialag?

Sharia eller Sharialag är den islamistiska lagen som tillämpas i många länder där islam har starkt fäste. Sharia behandlar frågor som bl.a. rör klädsel, hygien, kost, bön men också kriminalitet, politik, giftermål samt hur man ska förhålla sig till icke-muslimer.

Axplock från sharialagen:

Arvsrätten innebär att kvinnan ärver hälften mot mannen.

Alkoholdrickande bestraffas med prygel.

Utomäktenskapliga sexuella förbindelser bestraffas med prygel eller döden genom stening.

I äktenskap har mannen rätt att ta ut ovillkorlig skilsmässa, men kvinnan har bara villkorlig skilsmässorätt.

En man kan ta fyra hustrur, även kvinnor från andra religioner. En kvinna kan dock bara gifta sig med en man och endast om han är muslim.

Vårdnaden av barn vid skilsmässa går alltid till mannen.

Att avfalla från islam bestraffas med döden. Minderåriga och kvinnor kan ibland undantas från dödsstraffet.

Mord och dråp bestraffas genom vedergällning av den dödades släktingar.

Även böter kan godtas och i sådana fall är en kvinnas liv värt hälften av en mans och en kristens liv är värt en tiondel av en muslims. Ateisters och hedningars liv har överhuvudtaget inget värde.

Inför domstol är kvinnans vittnesmål bara värt hälften mot mannens.

Grövre stöld bestraffas med amputering.

Ränta, ocker, spel och vadslagning är förbjudet.

Inom islamiskt bankväsende kringgås ränteförbudet istället med olika kreativa semantiska lösningar som de facto är likvärdig med ränta. T.ex. att banken köper en vara av kunden som kunden senare köper tillbaks för ett högre pris.

 

Q: Men det är ju bara radikala muslimer som förespråkar sharialagar. Många muslimer är sekulära, precis som dig och mig.

A: Ett felaktigt påstående som ofta används. Många är betydligt radikalare.

 

Enligt en rapport från år 2009 skriver tankesmedjan Civitas att det finns upp till 85 shariadomstolar i Storbritannien. Wikipedia.

40% av brittiska muslimer vill ha sharialagar och en tredjedel tycker att det är acceptabelt att döda för Islam. Dailymail.

I en studie som genomfördes i Kanada kom man fram till att 62% av de tillfrågade muslimerna ville ha någon form av sharialag i Kanada. 15% menade att dessa borde vara obligatoriska för muslimer. Torontosun.

Till Anpassning

Annonser

En kommentar till Sharialagar

  1. Ping: Aldrig jag underkastar mig för islam | NinaDrakfors

Kommentarsfältet är stängt.