Bostadsbrist

Invandringskritiker menar att en mindre konsekvens av en stor befolkningsökning och få byggda lägenheter blir helt enkelt en stor bostadsbrist. Man måste antingen minska invandringen eller bygga fler lägenheter. Annars blir resultatet att ungdomar måste bo hemma längre (som vi ser i Stockholm) samtidigt som studenter får allt svårare att hitta boenden.

1980 – 1989: Antal invandrare: 211 472 Nya lägenheter: 122 496.

1990 – 1999: Antal invandrare: 429 887. Nya lägenheter: 167 256.

2000 – 2008: Antal invandrare: 516 661 Nya lägenheter: 53 971.

”I debatten om bostadsbristen tycks det vara något slags politisk korrekthet som påbjuder största möjliga tystnad om befolkningsökningen på grund av invandringen och dess roll i den nuvarande bristsituationen.” Från Kristianstadsbladet.

Till Sjukdomar

Annonser