Kvotering

Invandringskritiker menar att det förekommer en dold kvotering till jobb och att resurser öronmärks för att skapa arbetstillfällen till invandrare. Nu har man gått förbi steget att dölja detta och visar svart på vitt att svenskar prioriteras ner.

Etnisk kvotering göms ofta under begreppet ”positiv särbehandling”. Det handlar om reformer på arbetsmarknaden, öronmärkta platser vid högskolor, satsning på ”mångfald” eller ekonomiska fördelar för ”utsatta” grupper.

Etnisk kvotering och könskvotering har bl.a. tillämpats vid polisutbildningen. Trots att en överväldigande majoritet av de sökande till polisutbildningen är svenska män antogs exakt 50 procent kvinnor och män tre ansökningsperioder i rad, varav mellan 17-27 procent var av utländsk bakgrund. Newsmill.

Men antalet sökande med utländsk bakgrund räckte inte utan med hjälp av diverse specialsatsningar ska man försöka locka till sig ännu fler sökande, som sedan kan kvoteras in och ersätta svenskarna vid polishögskolan.

Polisrekrytering vid Moské. Inget sådant här samarbete har gjorts med andra religioner.

Liknande satsningar sker på många andra håll. Dock döljs dessa betydligt bättre t.ex. inom försvarsmakten har det förekommit riktade projekt.

Även inom universitetsvärlden har etnisk kvotering tillämpats.

Vid juristlinjen vid Uppsala universitet öronmärktes 30 av 300 platser åt sökande med två utlandsfödda föräldrar. Svensktnäringliv.

Högskolan i Malmö beslutade att personer med annat modersmål än de nordiska skulle kvoteras in till höstens kurser i medie- och kommunikationsvetenskap. På Högskolan försvarar förvaltningschef Kjell Gunnarsson kvoteringen med att den följer regeringens intentioner om mångfald i högskolan. Sydsvenskan.

Kvotering har öppet använts av 3 lärosäten i Sverige. Media och kommunikation vid Malmö högskola, sjuksköterskeutbildningen vid Mälardalens högskola och juristutbildningen vid Uppsala universitet. hsv.

Regeringen har för tillfället inte kunnat lösa det lagliga med att etniskt kvotera in invandrare på utbildningar och vissa jobb, men det kommer sannolikt lagändringar i framtiden. Det här är bara toppen på isberget. Det finns diverse projekt som inte svenskar kan delta i men dessa har än så länge inte juridiskt bevisats vara diskriminerande.

Till Papperslösa

Annonser