Välfärdskollaps

Som ett resultat av bland annat det ekonomiska trycket en stor invandring för med sig menar invandringskritiker att det kommer ske en välfärdskollaps. Sjukvården kommer skäras ned, äldreboenden drar ner på maten och vårdköerna kommer bli längre.

Svenska pensioner ligger i dag strax under genomsnittet i EU. Men när dagens 27-åringar går i pension kommer Sverige att ha näst sämst pensioner i hela EU. Bara Estland beräknas hamna lägre än Sverige i EU:s pensionsrankning 2048, rapporterar Riksdag och Departement. di.

Självklart kan mycket ändras t.ex. kommer aldrig Grekland kunna ha den pensionen som prognosen visar men det pekar åt vilket håll vi är på väg.

Detta är trots att Sverige är ett av de länder med världens högsta skatter.

Till Sammanhållning

Annonser