Inledning

Hur tänker invandringskritiker? Finns det någon anledning till att lyssna på dessa? Vilka är deras argument?

Allt detta får du reda på i den här bloggen där jag har försökt att sammanställa de vanligaste argumenten, migrationsfakta samt även personliga historier från nyblivna invandringskritiker.

Jag är själv en ung psykologstuderande som verkar i en åsiktshomogen värld. Här existerar ingen invandringskritik och man förstår inte ens hur det är möjligt att sådan kan finnas.

Jag tänker nu redogöra för vad jag uppfattar vara de starkaste anledningarna till att invandringskritiker skapas samt hur deras sida av debatten ser ut. Du behöver självklart inte hålla med om vad jag tar upp men försök ändå att ha ett öppet sinne och se detta utifrån deras perspektiv.

Annonser