Syn på homosexuella

En del personer kritiska till Islam menar att det finns ett utbrett förakt mot homosexuella och att detta inte är förenligt med synen som idag existerar i väst.

Detta är vad som finns att läsa på Wikipedia om islam och homosexualitet:                         ”Inom familjen råder en hierarki och det finns en patriarkal ordning. Eftersom mannen är överordnad kvinnan och det inte kan vara vice versa, blir det desto svårare med förståelsen för homosexuella par då det anses vara en omöjlighet att en kvinna kan ta rollen över en annan kvinna och inte heller en man över en annan man. Muslimer som argumenterar mot homosexualitet hävdar att Koranen är tidlös och menar att individen har ett personligt ansvar för sin sexualitet. Medan de flesta muslimer känner till att människor med samma kön åtrår varandra menar vissa muslimer att det är ett modernt och västerländskt fenomen och att det är oislamiskt. Andra hävdar till och med att det inte finns homosexuella individer i muslimska länder.” Wikipedia.

Q: Visst det kanske finns en viss tvekan angående synen på homosexuella men dessa är ju en minoritet. De flesta har ju en modern syn.

A: Är de muslimska motståndarna till homosexualitet verkligen så få?

61% av de brittiska muslimerna vill att homosexualitet ska vara straffbart. Civitas.

Till Uppvaknanden

Annonser