Kvinnosyn

Invandringskritiker menar att många av de invandrare som kommer till Sverige har en kultur där man konsekvent ser ner på kvinnan. Där kvinnan ses som en hora om hon inte har vissa kläder på sig. Där det förekommer en hederskultur som gör att kvinnan inte själv får välja vem hon ska gifta sig med. Där kvinnor och män ska hållas separerade på t.ex. simhallen, i skolan eller i moskéer.

Svensk-kurdiska Fadime Sahindal blev endast 26 år. Hon mördas av sin egen far i Uppsala för att hon vägrade att leva efter släktens regler. Svt.

18% av unga brittiska muslimer anser att hedersvåld är acceptabelt. Dailymail.

”Skolan i Hjulsta som har gjort om ett klassrum till gudstjänstlokal. –Man såg det som en nödvändighet, annars skulle de muslimska föräldrarna sätta sina barn i en religiös skola, och det vore ju ännu sämre. På Hjalmar Strömerskolan i Strömsund gick man ännu längre, och placerade en hög skärm mitt i klassrummet, så att manliga och kvinnliga elever kunde skiljas åt.SvD.

Det är inte bara många invandringskritiker som kritiserar denna syn utan det finns även muslimska feminister som kritiserar vissa aspekter av islam.

Om könssegregeringen i moskéer:                                                                                 ”Anledningen till att vi kallar oss för feministiska muslimer är det faktum att vi vill bibehålla vår muslimska identitet men samtidigt anpassa denna identitet till ett modernt samhälle, inte ett medeltida. Som muslimska feminister har vi alltid kämpat för att ha en jämställd moské bortom könsegregation [sic]. Vi vill kunna besöka denna heliga plats och bli bemötta med respekt för vad vi är utan att behöva anpassa oss efter de medeltida kraven på kvinnans underordning.” Svt.

Bahareh Mohammadi Andersson och Hanna Gadban, rättsaktivister och feministiska muslimer, om Femens aktion i Stockholm menar att: ”Man kan inte vara demokrat och tycka att kvinnor inte får bli präster, utan ska uteslutas från religionens maktsfär som är så viktig för alla troende. Man kan inte vara demokrat och tycka att män och kvinnor skall separeras när de ber till Gud eller när de simmar. Man kan inte var demokrat och tycka att flickor inte har rätt till kärleken utan att vara gifta. Man kan inte vara demokrat och samtidigt förbjuda de homosexuellas kärlek. Islamiska förbundet står för dessa antidemokratiska normer och praktiker.” Svt.

Till Sharialagar

Annonser