Större argument del 2

Q: Det är bra med arbetskraftsinvandring då dessa är innovativa, startar egna företag och bidrar med sin kompetens i områden som svenskar saknar.

A: Det går inte att motivera en arbetskraftsinvandring när det existerar en så pass stor arbetslöshet i Sverige utan att förakta dessa arbetslösa som då måste konkurrera med allt fler om de få jobb som finns. Folk varslas, arbetslösheten stiger och våra unga tvingas söka sig till Norge.

Q: Men i framtiden kan det vara bra att ha mycket arbetskraft att ta av t.ex. vid en högkonjunktur

A: Om, och när, denna ”framtid” kommer, då vi behöver arbetskraft, skulle man rimligtvis kunna ta in EXAKT det antal arbetare som behövs. Man kan i så fall annonsera i närliggande länder som t.ex. Norge eller Danmark och räcker inte det kan man kolla i övriga Europa. Varför måste just arbetskraften tas från Afrika och mellanöstern?

 

Q: Vi blir äldre och äldre och behöver fler som tar hand om oss när vi hamnar på ålderdomshem. Vi MÅSTE därför ta in invandrare från andra länder som ska kunna ta hand om oss.

A: Den demografiska bomben är en myt. Visserligen ökar antalet äldre över 65 år. Men den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet. Samtidigt har produktiviteten ökat genom åren och förväntas även öka i framtiden. Invandrare vi tar in är inte immuna mot tidens tand och blir även de gamla. Vi har även en stor ungdomsarbetslöshet att ta av om vi skulle behöva mer arbetskraft inom vård och omsorg. UNT.

 

Q: Att erbjuda människor i nöd en fristad tycker jag tyder på djupt mänskliga egenskaper som empati och generositet, det är bra egenskaper hos människor. Det skadar inte svenskarna i allmänhet.

A: Hur kan det faktum att vi släpper in det BRÅ kallar överriskgrupper i landet inte skada någon? Många kvinnor, män och barn skadas varje år i Sverige när det grova våldet breder ut sig. Vårdteam bestående av bl.a. Läkare, sjuksköterskor, logopeder, psykologer, socionomer och arbetsterapeuter får krav på sig att hinna med fler patienter på kortare tid och färre får adekvat vård. ”Pinnsystemet” införs som ett sista dödsskrik för att få vården att gå runt och detta ”skadar inte svenskarna i allmänhet”?

 

Q: Utan invandring blir vi isolerade likt Nordkorea och ingen vill handla med oss.

A: Var Sverige isolerat innan vi hade påbörjat massinvandringen? Varför kolla på Nordkorea och inte kolla på t.ex. Japan eller varför inte Sydkorea? Väldigt få som vill att gränser,export och import ska stängas helt. I Japan står etniska japaner för 98,5% av befolkningen. Resten är i princip bara kineser och koreaner.

 

Q: Min frisör är ifrån Iran och hon är jättesnäll. Jag förstår inte hur ni invandringskritiker kan säga att alla ur en grupp är på ett visst sätt.

A: Det är ingen som har sagt att alla ur en grupp är på ett visst sätt. Man pratar om överrepresentationer och skillnader på en gruppnivå. Man kan inte alltid kolla på individnivå och bedöma alla fall var för sig. Du beskyller även själv ALLA invandringskritiker för att generalisera. Du inser inte hur falskt detta rimmar?

 

Q: Det är viktigt att hjälpa de som är i nöd och ge dessa skydd under vårt tak.

A: Är det viktigt att dessa får bo under vårt tak permanent? Är det verkligen folk som har det svårt som vi hjälper? Det kostar en hel del pengar att flytta sig över halva planeten för att efter ha varit i flera europeiska länder slutligen nå fristaden Sverige långt uppe i norr. Är det viktigt att hjälpa oavsett konsekvenserna för oss?

 

Q: Med dagens invandring får vi en större genetisk mångfald och motverkar inavel.

A: Det finns inget som säger att vi skulle må bättre av en ”genetisk mångfald”. I Sverige är inaveln i princip utrotad och har alltid varit ett ickeproblem. Så ser det dock inte ut i alla länder utan t.ex. kusingifte är väldigt utbrett i många länder där invandrare kommer ifrån. Paradoxalt nog ökar alltså inaveln i Sverige med invandringen.https://i1.wp.com/www.consang.net/images/0/0e/Globalcolorsmall.jpg

Till Större argument del 3

Annonser