Vinklad rapportering

Enligt invandringskritiker är många journalister och ledare i media politiskt jäviga, vilket påverkar nyhetsförmedlingen.

Av SVTs anställda röstar 52% på Miljöpartiet.

Av Journalister vid Sveriges Radio röstar 54% på Miljöpartiet.

Så här såg det ut för samtliga journalister: Allmänhetens och [journalisternas] partisympatier senhösten 2011.

Vänsterpartiet 5% [15%]

Socialdemokraterna 28% [14%]

Miljöpartiet 12% [41%]

Centerpartiet 5% [4%]

Folkpartiet 7% [7%]

Moderaterna 34% [14%]

Kristdemokraterna 3% [2%]

Sverigedemokraterna 3% [1%]

Feministiskt initiativ 0% [1%]

Annat 1% [2%]

1338 tillfrågade

Man kan tydligt se att överlag är det vänsterpartister och miljöpartister som får tolkningsföreträde och får förmedla sin bild. Även Feministiskt initiativ är grovt överrepresenterade.

Vad tycker då miljöpartiet om invandringen? (Börjar på sidan 13).   http://morklaggning.files.wordpress.com/2013/02/invandring_och_morklaggning_kapitel.pdf

Här kommer några citat som belyser vinklingen i media:

Janne Josefsson Journalist.

janne-josefsson

”Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarat det har ju förskönat det. Det är otroliga saker som har hänt i arbetarförorterna, där en trappuppgång på några år kunde förvandlas, medan vi stämplade rasist i pannan på de som protesterade och sedan själva förskansar oss i områden långt bort från flyktingar och invandrare.”

Birger Schlaug (Mp)

Språkrör för Miljöpartiet de gröna 1985–88 och 1992–2000.

”Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi – jodå, jag tillhörde lögnarna – förnekade problemen, fast vi alla såg dem. Vi satt i teve och förnekade att det vid sidan av det positiva och nödvändiga också fanns svårigheter och problem. Människor utanför den lilla svenska tyckareliten kände naturligtvis inte igen sig. Politiker ansågs leva långt borta från verkligheten. Ny demokrati föddes som en följd av den välmenande lögnen och den hatfyllda lögnen kunde ta säte i parlamentet.”

Göran Skytte, 1996

Journalist på aftonbladet

”För tio år sedan fanns det en regel som sade: journalister skall vara ytterst återhållsamma med att publicera negativa uppgifter om invandrare. Det ansågs t ex olämpligt att publicera statistik om invandrare och bidrag, invandrare och kriminalitet, etc. Syftet med denna regel var (som alltid i Sverige) gott och välmenande.

Gunnar Sandelin Journalist

”Journalisterna har undvikit att allsidigt belysa konsekvenser och kostnader samt förtigit information som pekar på att massiv invandring och särartsfrämjande mångkulturalism tillsammans underminerar välfärdssamhället.”

OBS! Jag äger eller hävdar ingen rätt till bilderna utan har kopierat dem från Googles bildsökning för att bättre illustrera vilka personerna är.

Till Mörkandet

Referenser:

http://www.kultur.gu.se/digitalAssets/1370/1370309_journalist-2011-journalistboken-kap-13.pdf

http://hd.se/mer/2008/02/10/mannen-bakom-avsloejandena/

http://sv.wikiquote.org/wiki/Birger_Schlaug

http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/07/h-g-invandring-och-m-ngkulturella-ideal-hotar-v-lf-rdsstaten

Annonser