Sammanhållning

Invandringskritiker menar att sammanhållningen i ett land minskar om det sker en stor invandring. Social tillit minskar, folk blir mindre villiga att betala skatt till gemensamma projekt och det börjar konkurreras mellan personer med olika ursprung och identitet. Man är helt enkelt mest benägen att bo med sina egna och segregerar sig i den utsträckning det går.

Små parallella samhällen skapas inuti samhället.

Begreppet white flight eller vit flykt förklarar också fenomenet rätt bra. Med vit flykt menas att om andelen med utländsk bakgrund blir för stor kommer man ta barnen ur skolan och flytta till en bostadsort där det bor fler svenskar. SR.

Ett intressant projekt genomfördes i USA för att mäta segregationen med hänseende till etnicitet.

Varje prick motsvarar 25 personer och har olika färg beroende på etnicitet s.k. Dotmaps. Här kartor över San Francisco Bay area och Chicago.

Kartor hämtade från sidan radicalcartography.net Källa, Källa.

Här finns fler kartor att studera: Källa.

Till Bostadsbrist

Annonser