Rättssäkert

Invandringskritiker menar att Sverige har blivit alltmer otryggt. Organiserad brottslighet har fått stora fästen och utvidgat sin verksamhet. Vardagsvåldet har ökat och allt fler blir våldtagna, rånade eller misshandlade.

Antalet fall av misshandel mot barn har aldrig varit högre.

Sverige_folk_misshandel_barn_1981_2008Diagram hämtat från Affes Statistik-blogg.

Kvinnor far illa ut då sexualbrotten ökar.

Diagram hämtat från Affes Statistik-blogg.

Q: Men det är ju bara anmälningsbenägenheten som har ökat. Detta är ju en bra sak.

A: Detta är en ren lögn och en efterkonstruktion från politiskt färgade kriminologer. Anmälningsbenägenheten har istället minskat och färre brott klaras upp.

Allt färre vill anmäla grövre brott. 70 våldtäkter per dag anmäls inte.

Vad är det då som står bakom denna brottsökning? Invandringskritikernas hypotes är att det mångkulturella samhället till stor del ligger bakom det råare klimatet som vi idag ser.

Korrelation mellan rån och antal personer med utländsk bakgrund.

Video hämtad från Affes statistik-blogg.

Korrelation mellan rån och antalet personer med utländsk bakgrund.

ran_andel_utlandsk_22_kommunerDiagram hämtat från Affes statistik-blogg.

Q: Jag ställer mig inte emot att invandrare är överrepresenterade i brottsligheten, då invandrare generellt är fattigare. Fattigdom och kriminalitet hör nämligen ihop och dessutom har säkert många en taskig bakgrund som mynnar ut i kriminalitet.

A: Detta gäller samtliga brott och det finns även en överrisk oavsett socioekonomisk status. För övrigt letar vi inte anledningar till att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade utan konstaterar bara att så är fallet. Lösningen är således inte att ge dessa massor av pengar.

Överrepresentation för samtliga utrikesfödda oavsett socioekonomisk status gällande all brottslighet sjönk från 2.5 till 2.1 när man balanserade för socioekonomisk status. Notera att nordostasiater som är underrepresenterade och t.ex. norrmän räknas till gruppen utrikesfödda. Barn till invandrare som är födda i Sverige räknas till inrikesfödda.

Hur kan invandringen vara värt det här?

Till Ekonomisk kostnad

Referenser:                                                                                                                 http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

http://www.dn.se/nyheter/sverige/flest-valdtakter-i-sverige/

http://www.dn.se/sthlm/fa-offer-vill-anmala-allt-grovre-vald-pa-gatorna

Annonser