Uppvaknanden

Jag har under den tid då jag har försökt förstå hur invandringskritiker tänker och tycker, kommit över en hel del intressanta anekdoter men även mer detaljerade historier hur uppvaknandeprocessen har gått till.

Jag tänkte här dela med mig några av dem.

Uppvaknanden inom partier

Processen

Annonser