Demografin

Invandringskritiker menar att svenskar som etnisk grupp håller på att försvinna genom ett massivt folkutbyte för att slutligen upphöra helt om den demografiska trenden får fortsätta.

Denna konsekvens kan låta överdriven och väldigt dyster men det ligger tyvärr något i påståendet.

År 2010 var 74% födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar. År 1930 var denna siffra 98,5%. Det gäller även att komma ihåg att många svenskar är äldre och många som invandrar är väldigt unga.

Diagram hämtat från Affes Statistik-blogg.

Q: Detta ser ju faktiskt extremt ut men samtidigt måste man komma ihåg att många av dessa invandrare är från norden.

A: Nja särskilt många är det inte.

Andelen nordiskt födda och svenskfödda med två nordiskt födda föräldrar var 78,9% av befolkningen år 2010.

Q: Men vi lever i en global värld. Folk rör på sig. Det går inte längre att behålla en homogen befolkning.

A: Bara för att det är lättare att röra på sig betyder inte det att VI MÅSTE låta alla bo hos oss och försörja dessa. Varför rör sig bara folk till Sverige och andra europeiska länder och inte till t.ex. Japan eller Sydkorea?

I Japan står etniska japaner för 98,5% av befolkningen där de övriga i princip bara är kineser och koreaner.

I Sydkorea är fler än 99% koreaner.
Koreans call their society 단일민족국가, Dan-il minjok guk ga, ”the single race society”. Hämtat från engelska wikipedia.

Till Rättssäkert

Referenser:                                                                                                    http://affes.wordpress.com/2011/10/21/utlandsk-bakgrund-i-sverige-1900-2010/

http://affes.wordpress.com/2011/10/22/nordisk-bakgrund-i-sverige-1900-2010/

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_of_Japan

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0101_2009A01_BR_03_BE0110TAB.pdf

Annonser