Pension

Personer som invandrar till Sverige när de är över 65 kan idag få mer i pension än infödda pensionärer.

Äldreförsörjningsstödet ges till personer som fyllt 65 år och i huvudsak är invandrare. ÄFS tillkom för just deras skull och cirka två tredjedelar av de cirka 12 000 personer som nu får ÄFS är just utrikesfödda. Många utomeuropeiska invandrare som uppger denna höga ålder kan i verkligheten vara yngre, eftersom många inte behöver uppvisa id-handlingar eller andra dokument som styrker deras uppgifter om identitet och därmed ålder. http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist

Svenskar som har arbetat och betalat in skatt i Sverige kan som sämst få garantipension. Om man däremot helt saknar tillgångar och inte har varit med i pensionssystemet kan man få ÄFS som på många sätt och vis är mer fördelaktigt.

 

Följande siffror avser året 2013 då informationen hämtades.

Full garantipension till ensamstående födda 1938 och senare var 7 899 i månaden före skatt år 2013. Efter skatt blir detta 5529 kr med 30% skattesats. Sedan kan bostadstillägg på maximalt 4 820 kr per månad beviljas.

Detta blir totalt 10349 kr efter skatt.

Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå på 5 365 kr per månad, dels en skälig bostadskostnad på maximalt 6 200 kr.

Detta blir totalt 11565 kr efter skatt.

Till detta kommer att reglerna tillåter skattefria utländska inkomster upp till 3 000 kr utan att äldreförsörjningsstödet räknas ned.

Anlitande av hemtjänst för den som har ÄFS är dessutom avgiftsfri.

De som har ÄFS får också gratis vård och omsorg, eftersom ÄFS inte är avgiftsgrundande.

 

Q: Men varför är detta orättvist mot svenskar? Varför kan inte de också få ÄFS?

A: Man kan inte få ÄFS om man har tjänat över en viss gräns eller har sparat för mycket pengar.

Varför ÄFS kan ge högre belopp än garantipensionen är för mig ett under.

 

Till Kvotering

Referenser:

http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist

http://www.pensionsmyndigheten.se/Startsida.html

Annonser

En kommentar till Pension

  1. Ping: De generösa sossarna | Petterssons gör skillnad

Kommentarsfältet är stängt.