Vad är Expo?

För att förstå anledningen till svensk medias skildring av invandringspolitiken och invandringskritiker måste man först förstå Expo och dess roll som opinionsbildare och påverkan av åsiktsklimatet.

Stiftelsen Expo kartlägger, granskar och informerar om högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Eftersom Expo inte är en statlig myndighet kan man kringgå lagen som säger att ”Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning”.

Det har hävdats att myndigheter om man samarbetar med Expo, i praktiken också skulle kunna kringgå detta förbud mot politisk åsiktsregistrering.

Jag tänkte i de här avsnitten gå igenom lite kort vad Expo sysslar med och några nyckelpersoner som har möjliggjort verksamheten.

Till Expo nyckelpersoner

Annonser