Expo finans

Hur finansierar Expo då sin verksamhet?

Expo finansierar främst sin verksamhet genom donationer men också föreläsningar, kampanjer och till viss del tidningar. Jag tänkte här redovisa lite olika inkomstkällor:

Statliga Kulturrådet 400 000kr (Skattepengar) i en jävsituation. SvD.

Utöver detta                                                                                                                                        2006: 75 000 kronor (skattepengar) från Kulturrådet.                                                           2007: 75 000 kronor (skattepengar) i ”produktionsstöd” för kulturtidskrifter från Kulturrådet.                                                                                                                                    2009: 250 000 kronor (skattepengar) i produktionsstöd från Kulturrådet.                     2010: 75 000 kronor (skattepengar) i ”stöd för nättidskrifter” från Kulturrådet.                    2011: 300 000 kronor (skattepengar) i ”produktionsstöd” för kulturtidskrifter från Kulturrådet.

 

På statsrådet Mona Sahlins initiativ tilldelade regeringen stiftelsen Artister mot nazister 5 miljoner kronor (skattepengar) som grundplåt. Mest pengar – räknat fram till januari 2008 – gick till stiftelsen Expo, nämligen 3,6 miljoner kronor. I januari 2008 valde man att betala ut 350 000 kronor direkt till några skribenter hos Expo samt även till tidskriftens ansvarige utgivare tv-producenten Robert Aschberg. Wikipedia.

 

Allmänna Arvsfonden är en statlig fond dit avlidens tillgångar kan tillfalla om närmare släktingar eller testamente saknas. Fonden har bland annat som mål att utveckla ”etnisk och kulturell integration” och finansierar flera mångkulturella projekt.                2001-2003: Fick Expo 2,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden.

 

Hela listan innehåller stöd från olika politiska organisationer, fackförbund och diverse statliga projekt. Du kan hitta den i följande länk:                                                                      http://expomakt.wordpress.com/ekonomi/

Till Expo huvudsyfte

Annonser