Ekonomisk kostnad

Massinvandringen kostar pengar. Detta är en tes man ofta får höra från invandringskritiker. Men stämmer den?

Invandrare utnyttjar i betydligt högre utsträckning det sociala skyddsnätet. http://affes.wordpress.com/2011/07/16/ekonomiskt-bistand-i-24-kommuner/

Samtidigt jobbar svenskar i betydligt större utsträckning och betalar därför också in mer skatt. Alla som uppskattats ha arbetat minst 1 timme per vecka räknas in (2010).

diagram-i-pm_28382_image001

Diagram hämtat från SCB.

I Norge menar man att varje icke-västlig invandrare kostar 4,1 miljoner norska kronor. http://www.hegnar.no/okonomi/article725638.ece

Den lägsta bekräftade kostnaden som har presenterats i Sverige gällande invandringen uppgår till ca 300 miljoner kronor per dag eller ca 3% av Sveriges BNP /110 miljarder kronor per år. Detta motsvarar kostnaden för nästan halva sjukvården. http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/11/sverige-klarar-inte-s-stor-invandring

Självklart är detta en siffra i underkant och många dolda kostnader har inte räknats in och kommer troligtvis aldrig heller göra det.

Innan 2000- talet publicerades en kalkyl som kom fram till en kostnad på ca 240-267 miljarder brutto 155 miljarder netto: bgf

Det går alltså inte att påstå att invandringen är ekonomiskt lönsam.

Till Välfärdskollaps

Annonser