Mindre argument del 2

Q: Genom att blanda ut majoritetsbefolkningen undviker vi många krig som Europa alltid har varit utsatta för.

A: Detta påstående har ingen grund för att fungera som fredsbevarande. Jag tror istället att hysa en mängd olika folkslag som i vissa fall ligger i konflikt med varandra, under samma tak. Skulle skapa många etniska konflikter tills att olika folkslag bryter sig loss från landet och skapar en egen stat som så har skett många gånger tidigare i historien.

 

Q: Vi har gott om plats i Sverige här får alla plats!

A: Må så vara att vi har stor landyta. Detta är dock inget skäl till varför vi bör ha en massinvandring från tredje världen.

 

Q: Genom att möta andra kulturer ökar vi vår kunskap och förståelse, och motsättningar och rasism minskar.

A: Folkgrupper som verkar i ett multietniskt samhälle är mindre toleranta än folk inom homogena nationer. De försätts i en konkurrenssituation, vilket triggar människans självbevarelsedrift, vilket i sin tur lägger sig som en blockering för tolerans och vår vilja att leva oss in i andras situation. Tvärtom ökar motsättningar genom exponering och konflikter om begränsade resurser.

 

Q: Mångkulturella samhällen har alltid varit överlägsna etniskt homogena samhällen. Se alla stora riken genom åren.

A: Ett rike har inte blivit stort för att det har varit mångkulturellt utan för att mindre riken har invaderats och tillfälligt upptagits i riket och bidragit till en större armé. Det har sällan funnits multikulturella samhällen som inte har brakat samman genom interna stridigheter och etniska konflikter för att sedan separerats till nya nationer där homogena folk har bott var för sig. Då dessa stora riken har existerat har det varit under en stark ledare som har styrt med järnhand. Räcker att kolla på historiskt stora riken eller varför inte Balkan?

Q: Nu tar du ju upp exempel som mycket väl kan bero på andra faktorer. Visa mig något som man mer konkret kan studera idag.

A: Okej, varför inte studera våra storstäder i Sverige. T.ex. Malmö, Landskrona och Södertälje. Dessa borde ju närma sig det mångkulturella idealet. Är dessa städer överlägsna?

 

Q: Vi måste bekämpa främlingshat, dålig värdegrund och stå upp för allas lika värde. Ingen folkgrupp ska få utstå negativa ordalag och diskriminering.

A: Ja förutom svenskar då. I princip den enda folkgruppen som inte innefattas av lagen hets mot folkgrupp och som är fritt fram att nedvärdera. Detta är ett intetsägande argument som ofta används av olika etniska intressegrupper i Sverige av olika anledningar. Idag är det nogger black, Kina puffar, Tintin och Pippi som är rasistiska, imorgon är det internet och mjölkpaketet som är främlingsfientliga.

 

Q: Jorden tillhör alla, man har friheten att bosätta sig var man vill.

A: Det finns ingen sådan frihet. Om man vill bo bland andra människor måste dessa tillåta detta. Du kan självklart ta denna frihet mot andras vilja med våld. Du äger ju ditt hem. Jag kan inte komma hem till dig och bosätta mig i ditt kök utan att fråga om lov.

Till Medias bild

Annonser