Påverka barn

Invandringskritiker menar att även våra barn och ungdomar tidigt får lära sig att tänka rätt.Trots att det inte är etiskt försvarsbart att indoktrinera barn politiskt när de är små och sårbara.

Dessa åsikter marknadsförs självklart som ”antirasism”, ”att stå upp för allas lika värde” och motverka ”främlingsfientlighet”. Alltså att lära barn att invandringskritik är dåligt och att det mångkulturella samhället är bra.

Bengt Westerberg (Fp) har gjort en utredning om effektivare arbete mot främlingsfientlighet. Hans förslag är att låta tre lärare från varje skola fortbildas. De ska ges möjlighet till fortbildning motsvarande 15 högskolepoäng. Total kostnad för de ungefär 20 000 lärarna väntas bli 650 miljoner.

”Bengt Westerberg slår också fast att det största hotet är vardagsrasism. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, håller med. – Jag menar liksom Bengt Westerberg att vardagsrasismen är ett stort hot mot det toleranta, vidsynta och inkluderande samhälle som vi vill vara med och bygga, säger hon i ett pressmeddelande.” Skolvärlden.

Detta är ett stort projekt som tar enorma resurser från den allt sämre svenska skolan och vanlig undervisning prioriteras helt enkelt bort. Samtidigt vill lärarförbundet ha högre löner för sina medlemmar.

Med pengar från allmänna arvsfonden stöds också ett projekt om att införa antirasism på schemat. ”En särskilt anpassad metodbox med verktyg för högstadieskolor och gymnasieskolor att arbeta med antirasism kommer att tas fram. Till att börja med kommer materialet att pilottestas på skolor i Botkyrka och Vellinge kommun.” Peaceworks.

Inte heller hemma undslipper de yngre barnen opinionsbildningen. Det är viktigt att lära barnen hur det multikulturella samhället ser ut, att detta är något naturligt och positivt. Kom ihåg att över 50% av de anställda vid SVT sympatiserar med Miljöpartiet och deras syn på invandringen.

Från barnkanalen och Bolibompa: Doreen Månsson

Ditt land

En röst

Man försöker i SVT lära barnen att det är naturligt att se ca 50% personer med utländsk bakgrund i sin närhet.

Bild hämtad från REA barnkanalen på SVT.

Man kan självklart tycka att det mångkulturella samhället är något positivt och att invandringen är bra. Men kan man inte låta barnen vara ifred och själva bestämma vilka politiska åsikter de ska ha?

Till Våld mot oliktänkande

Annonser