Andel flyktingar

Invandringskritiker menar att media ljuger då man hela tiden använder ordet flyktingar när man pratar om invandrare.

Hur många av de som invandrar till Sverige är då flyktingar?

Av de som invandrade till Sverige 2009 var 1804 st konventionsflyktingar och 1936 st kvotflyktingar. Totalt 3.740 ( av 102.499 beviljade uppehållstillstånd). Det blir alltså endast 3,6% som var flyktingar 2009 enligt FN:s konvention.

Vi hjälper med andra ord inte särskilt många. I efterhand har man minskat på kraven, lagt till kategorier som ”synnerligen ömmande omständigheter” som godtyckligt kan betyda lite vad som helst. Allt för att försöka förbättra statistiken och kunna ge fler uppehållstillstånd.

Hur såg då de övriga kategorierna ut? 28,72% räknades till kategorin anhöriga och 10,93% räknades till kategorin anhöriga till flyktingar. 24,59 % räknades till kategorin arbetsmarknad. En stor del räknas också till studerande. Migrationsverket.

En flykting enligt FN-konventionen är en person som har välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland på grund av: sin ras, sin nationalitet, sin religiösa eller politiska uppfattning eller att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp.

Det står inte heller någonstans att invandringen av flyktingar skall vara permanent. I normala fall flyr folk till närområden när det är svårt ställt i det egna landet för att sedan återvända när faran är över. Det gör också majoriteten av flyktingar världen över. Men en privilegierad liten andel av alla flyktingar lyckas ändå resa över halva planeten för att ta sig till Sverige.

 

Det konstanta bruket av termen flyktingar verkar alltså vara överdrivet och används bara för att försöka vinkla debatten och väcka sympati.

Till Flyktingar som ljuger

Annonser