Sjukdomar

Reglerna för att transportera husdjur över gränserna i Europa är stenhårda. I vissa fall rörande djur utanför EU krävs det att djuret sitter 4 månader i karantän för att man ska undvika sjukdomar. Kontrollen är dock betydligt slappare för människor. Invandringskritiker menar att öppenheten har visat sig medföra en mängd negativa konsekvenser. Några av de konsekvenserna är att sjukdomar som länge varit utrotade i vår del av världen nu gör sig påminda och hotar barn och gamla vars immunförsvar är svaga och ovana.

I Sverige insjuknar ungefär 600 personer per år i tuberkulos. De flesta av dem är födda utanför Sverige.

Även antalet fall HIV har ökat i Sverige i samband med immigration från HIV-täta länder.

Diagrammet är hämtat från smittskyddsinstitutet.

TBC upptäckt på daghem. Aftonbladet.

Ökat antal fall av röda hund hos vuxna. smittskyddsinstitutet.

Till Klass skillnader

Annonser