Invandringens Karaktär

Man får ofta höra i media att alla invandrare som kommer till Sverige är flyktingar som har flytt från krig och lidande.

Samt att vi har en väldigt låg invandring till Sverige. Hur väl stämmer detta med verkligheten?

Jag kommer här gå igenom hur invandringen faktiskt ser ut, asylskäl som accepteras m.m.

 

Omfattning

Arbetskraftsinvandring

Andel flyktingar

Flyktingar som ljuger

Asylskäl

Annonser