Rättssäkert

Invandringskritiker menar att även juridiskt så skiljer man på svenskar och ickesvenskar genom t.ex. brottsrabatt och särskilda lagar.

Kulturskillnad gav kortare fängelsestraff. En pappa i Älmhult döms till en månads fängelse efter att ha misshandlat sin dotter. Växjö tingsrätt kortar dock straffet eftersom mannen kommer från en kultur ”där barnaga är accepterat och tillåtet”. SMP.

I Sverige ser rättsväsendet speciellt allvarligt på brott om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, vilket kan orsaka straffskärpning. Detta gäller oavsett om brottet riktas mot en person i den kränkta gruppen eller inte.

Hets mot folkgrupp är en lag som tillkom för att hårdare bestraffa svenskar som begår hatbrott eller uttrycker sig nedsättande om minoriteter. Hets mot folkgrupp kan juridiskt inte begås mot svenskar utan bara mot minoriteter.

Exempel: Om en invandrare säger din ”jävla svenne” till en svensk är det inte ett hatbrott men om svensken svarar med ”ska du säga din jävla blatte” då blir det plötsligt ett hatbrott därför att invandraren tillhör en minoritet. Sydsvenskan.

Ett exempel där straffrabatt har utdelats. Gärningsmannen som trängde sig i en kö blev kallad ”neger” och misshandlade personen. Tingsrätten väger in ”hatbrottet” och sänkte straffet från 4 månaders fängelse till 2 månader. Gärningsmannen slapp dock undan med villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Hallandsposten.

Till Bistånd

Annonser