Kulturkrockar

Alla kulturella inslag är inte lika positiva som pizza, kinamat, afrodans och Zumbafitnes.

Många invandringskritiker menar att i samband med att många invandrar från Afrika och mellanöstern får vi även hit normer och kulturella influenser som t.ex. könsstympning av barn, förnedrande kvinnosyn, hedersvåld, negativ syn på homosexuella, politisk islam och sharialagar.

Invandringskritiker menar att radikalare invandrare också utövar ett tryck på att det svenska samhället ska anpassas efter deras normer, efter deras kulturer och att dessa inte alltid sammanfaller med svenska värderingar och intressen.

Omskärelse

Kvinnosyn

Sharialagar

Anpassning

Syn på homosexuella

Annonser