Omskärelse

Vad är omskärelse/könsstympning?

Kvinnlig könsstympning eller omskärelse, är ett samlingsbegrepp för olika former av ingrepp i flickors yttre könsorgan. Det kan omfatta alltifrån att en del av klitoris skärs bort till att alla yttre könsorgan (klitoris, inre och yttre blygdläppar) skärs bort, varpå kanterna sys ihop till en smal öppning för urin och mensblod att passera genom. DN.

”En del flickor dör och de flesta traumatiseras svårt och men för livet [sic]. Vi arbetar för att stoppa det här grova brottet mot barns rättigheter”.

Från Unicef.se. *Gissar att man har glömt ordet ”får”.

Omkring 3 000 pojkar omskärs/könsstympas varje år i Sverige. De pojkar som omskärs hör till troende judiska och muslimska familjer samt vissa familjer från afrikanska länder där det sker av traditionella eller kulturella skäl. Minst 1 000 pojkar omskärs inom den offentliga hälso- och sjukvården, medan övriga omskärs utanför hälso- och sjukvården eller utomlands. NE.

 

Är detta verkligen moraliskt försvarbart?

Flera landsting och regioner fortsätter att säga nej till omskärelse av pojkar utan medicinska grunder trots tydliga riktlinjer om att svensk sjukvård ska erbjuda sådana ingrepp, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

”Våra läkare tycker inte att det känns rätt att prioritera det här framför andra som behöver vård.”

En som vägrar är Lars-Göran Friberg, överläkare vid barnkirurgiska kliniken på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

”– Barnet är helt friskt. Att söva ner det och sedan amputera kroppsdelar eller kroppsdel finns ingen indikation att göra. Det är ett övergrepp från de vuxnas sida, från omgivningens sida som inte skyddar barnet, säger Lars-Göran Friberg”. SR.

 

En del landsting väljer att skattesubventionera rituell omskärelse. Svt.

Norrbottens läns landsting skattesubventionerar rituell omskärelse av pojkar efter beslut i landstingsstyrelsen. Men det finns inte ett sjukhus som utför operationerna — läkarna säger nej. Källor: DN, Svt.

Man kan alltid fråga sig om skatten ska finansiera och prioritera detta ickemedicinska ingrepp samtidigt som sjukvården tvingas nedprioritera annan vård? DN.

Till Kvinnosyn

Annonser