Klass skillnader

Det här är kanske mer en bieffekt av invandringen men många av er vänsterorienterade som läser detta brinner för klassfrågor och att hjälpa de svaga i samhället. Detta genom att försöka minska dessa klasskillnader så gott det går genom omfördelningspolitik.

Självklart är detta väldigt ädelt tänkt. Dock har detta visat sig hyfsat svårt redan nu men frågan är hur det kommer bli när flera hundra tusentals invandrare från tredje världen ska lyftas upp till samma nivå som välutbildade svenskar. Kommer svenskarna att gå med på att få sin levnadsstandard markant försämrad? Jag tror att det kommer bli svårt att skapa en gemensam solidaritet när det är en sådan tydligt skillnad mellan de som när och tär. Resultatet kommer troligtvis bli en ökad egoism.

Till Orättvisor

Annonser