Arbetskraftsinvandring

Invandringskritiker menar att man inte kan rättfärdiga en arbetskraftsinvandring samtidigt som det finns arbetslösa i Sverige inom samma sektor som kan konkurrera om samma jobb.

82 städare arbetskraftsinvandrar till Sverige varje månad men också många andra lågkvalificerade jobb. Affes Statistik-blogg.

Många av våra unga har idag svårt att skaffa jobb. Industrijobb och andra jobb som tidigare inte krävde utbildning har idag försvunnit till låglöneländer eller blivit så pass avancerade att en längre utbildning krävs. Istället tvingas våra ungdomar att utbilda sig vidare i allt större utsträckning eller dra utomlands och söka jobb t.ex. i Norge.

2010 Låg hela arbetslösheten på 9.8% och på (23.1 %) för 20-24 åringar. GP.

Samtidigt som arbetslösheten växer ska vi alltså skaffa mer arbetare? En för stor del utomeuropéer som invandrar hit är dessutom analfabeter eller lågutbildade och kommer att få stå utanför den högteknologiska arbetsmarknaden hela sina liv.

Migrationsverket uppskattar att 85-90% av de somalier som kommer till Finland är analfabeter. Yle.

 

Hur kan man motivera en arbetskraftsinvandring överhuvudtaget ifall det finns arbetskraft att tillgå i Sverige inom samma sektor?

Samtidigt betalas 80 % av lönen av skattebetalarna om man anställer en nyanländ. Föräldrar bidrar alltså till att konkurrera bort sina egna barn. Arbetsförmedlingen.

Till Andel flyktingar

Annonser