Jobb

Invandringskritiker menar att även gällande jobb behandlas invandrare och svenskar olika. Att invandrare får fördelar som svenskar helt saknar.

Instegsjobb – en möjlighet för dig som är nyanländ invandrare. Du ska ha ett uppehållstillstånd som inte är äldre än 3 år. 80 % av lönen subventioneras då av skattebetalarna. Arbetsförmedlingen.

Detta betyder i praktiken att arbetsgivare bara behöver betala 1/5 del av lönen som hade behövts betalas om det var en svensk anställd istället. Vem hade du valt att anställa. En elektriker som kräver 20 000kr i lön eller en som kräver 4 000kr?

Samtidigt: skattepengar ska underlätta för invandrare att ta över äldre svenskars företag. Källor: SR. Öppnadörrar.

Sommarjobb ska även skapas för invandrare, vilket redan görs i vissa orter. SR.

Ett skattefinansierat projekt att matcha utländska akademiker med arbetsgivare. Källa.

Man kan sammanfatta det hela med den här videon: Sverker Olofsson intervjuar arbetsförmedlingens generaldirektör Angela Bermudez Svankvist om vilken grupp som är mest prioriterad och får tillgång till mest resurser.

 

Till Boende

Annonser