Bidrag

Invandringskritiker påstår ofta att invandrare kan få betydligt högre bidrag än vad svenskar kan få. I vissa fall stämmer det och i andra inte. Beroende på lokala regler och undantag kan det ibland uppstå gråzoner.

För att undvika förvirring tänkte jag presentera de fördelar som svenskar inte får. Informationen avser år 2013.

6 510 kr/mån i etableringsersättning.

Ersättningen finns bara för nyanlända flyktingar och deras anhöriga under de första två åren i landet.

4 500 kr/mån i etableringstillägg.

Du som har etableringsersättning kan också få etableringstillägg om du har barn som bor hemma. 1500 kronor för varje barn över 11 år, upp till maximalt 4500 kronor.

35 000 kr i hemrustningslån.

Om du är flykting i Sverige kan du få låna 35 000 kronor av CSN med fördelaktig ränta för att köpa möbler och köksutrustning. Om man bedöms sakna förutsättningar att betala tillbaks efterskänks lånet till skattebetalarna. Kronofogden mäter då heller inte ut tillgångar.

12 000 kr totalt SFI-bonus. Skattefri och påverkar inte andra bidrag.

Invandrare kan också tacka nej till jobb och ändå behålla samtliga bidrag.

 

Till Pension

Referenser:                                                                                                 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/ny_i_sverige/etableringsersattning

http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/etableringsersattning

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/foraldrapenning-bromsar-integrationen_7190163.svd

http://rod.se/%C3%A4ndrad-f%C3%B6r%C3%A4ldraf%C3%B6rs%C3%A4kring-f%C3%B6r-nyanl%C3%A4nda-f%C3%A5r-h%C3%A5rd-kritik

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/3b1a7086-9fcd-4e06-846f-09f8257fc2c7/ff_4070_foraldrapenning120320.pdf?MOD=AJPERES

http://www.csn.se/hemutrustningslan/vanliga-fragor

http://www.csn.se/hemutrustningslan/vanliga-fragor/2.819/1.4215

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.166161!/Menu/article/attachment/L%C3%A4ttl%C3%A4st%20Nat%20sfi-bonus%20rev%2020120113.pdf

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2012/201222.pdf

Annonser