Mindre argument del 1

Q: Genom att ha en bra migration gynnas våra handelsförbindelser med dessa länder.

A: Vi exporterar knappt något till de länder i Afrika och mellanöstern som vi har högst invandring av. Vi utvandrar inte heller till dessa länder.

Sveriges export. Diagram hämtat från ekonomifakta.

 

Q: Det finns ingen svensk kultur. Allting kommer utifrån.

A: Och detta påstående skulle rättfärdiga en massiv invandring? Om det inte finns någon svensk kultur finns det då heller inte någon japansk, kinesisk, somalisk, judisk, kurdisk eller samisk kultur?

 

Q: Det sker just nu en massiv avfolkning utanför tätorterna som vi måste motverka med invandring.

A: Det har under en väldigt lång tid skett en avfolkning i byarna utanför tätorterna i Sverige. Alltsedan vi gick in i den industriella eran har en sådan flytt skett. Att använda invandring som lösning mot avfolkning är dock ännu en efterkonstruktion för att försöka rättfärdiga dagens invandring. Ofta flyttar dessa invandrare in till de större städerna för att bo med sina landsmän.

 

Q: En hög invandring ger ett förbättrat internationellt anseende. Vi anses som goda och öppna.

A: Vem är det vi får ett bättre anseende hos? Utomlands betraktas vi ofta som naiva och korkade för att ge bort så mycket utan krav på motprestationer samtidigt som vi ses som extrema i vår omfattning.

 

Q: Svenskar är lata, snåla och vägrar arbeta med skitjobb som t.ex. städare eller sophämtare. Någon måste göra dessa.

A: Du vill alltså att vi ska ha en invandring för att någon ska kunna göra allt skitjobb så att svenskar kan slippa? Detta låter inte särskilt humant mot dessa invandrare.

 

Q: Det är ingen skillnad på folk från olika kulturer, skillnader är påhittade eller baseras på socioekonomiska faktorer, klass, strukturell rasism eller ökad anmälningsbenägenhet.

A: Detta är en ren lögn som redan avhandlats med bl.a. studier av BRÅ. Att det skulle vara det svenska samhället som systematiskt diskriminerar invandrare genom ”strukturell rasism” är bara löjligt. DN.

 

Q: Vi får bättre relationer med de styrande i landet som flyktingar flyr från om vi är snälla och tar bra hand om dessa. Vilket gynnar vår handel.

A: Så du menar att det är bra för relationerna med en regim att hjälpa personerna som hatar regimen och flyr från den? Och, får man anta, som regimen också ogillar?

Till Mindre argument del 2

Annonser